Projekt Monardová Bratislava 2014

Riešenie interieru schodiskaPočas výstavby